“Clima Organizacional en Empresas de Bebidas Carbonatadas” (2023) REVISTA DE INVESTIGACIÓN SIGMA, 10(02). doi:10.24133/ris.v10i02.3185.