[1]
2011. Diseño e implementación de un sistema de monitoreo a bordo con conexión por radiofrecuencia para un vehículo Chevrolet Forsa 1.3 lt. MASKAY. 1, 1 (Nov. 2011), 52–54. DOI:https://doi.org/10.24133/maskay.v1i1.15.