Diseño e implementación de un sistema de monitoreo a bordo con conexión por radiofrecuencia para un vehículo Chevrolet Forsa 1.3 lt. (2011). MASKAY, 1(1), 52-54. https://doi.org/10.24133/maskay.v1i1.15