“Diseño E implementación De Un Sistema De Monitoreo a Bordo Con conexión Por Radiofrecuencia Para Un vehículo Chevrolet Forsa 1.3 Lt”. 2011. MASKAY 1 (1): 52-54. https://doi.org/10.24133/maskay.v1i1.15.