“Diseño e implementación de un sistema de monitoreo a bordo con conexión por radiofrecuencia para un vehículo Chevrolet Forsa 1.3 lt” (2011) MASKAY, 1(1), pp. 52–54. doi:10.24133/maskay.v1i1.15.