“Diseño E implementación De Un Sistema De Monitoreo a Bordo Con conexión Por Radiofrecuencia Para Un vehículo Chevrolet Forsa 1.3 Lt”. MASKAY, vol. 1, no. 1, Nov. 2011, pp. 52-54, https://doi.org/10.24133/maskay.v1i1.15.